Qəbələ rayon Mərkəzi kitabxanası

Qəbələ rayon MKS
Haqqımızda
23 Fevral , 2015


Şöbə müdiri: Qarayeva Günel

İnformasiya texnalogiyaları üzrə mütəxəssis: Kərimova Rəna

Sistem inzibatşısı: Əfəndiyeva Şəlalə


Azərbaycan Respubilkasının Nazirlər kabinetinin 2011 - ci il tarixli, 162 nömrəli qərarına əsasən 05 yanvar 2012 - ci il tarixində Mərkəzi Kitabxanada yaradılmış Kitabxana –biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılması şöbəsi kitabxananın Elektron kataloqunun idarə olunması, electron resusların, bazalarının yaradılması, Elektron kataloqun “Kataloqlaşdırma” , “ Komplektləşdirmə”, “ Oxucu”, “Kitab verilişi” modullarının işini təşkil etmək, habelə “ Administrator”, modulu vasitəsi ilə sistemin fəaliyyətinə nəzarət və koordinasiya etməkfunksiyasını həyata keçirir.Kitabxanada istifadə olunan Avtomatlaşdırılmış Kitabxana –İnformasiya Sisteminin yeniləşməsi, əlavə və dəyişikliklərin edilməsi işi haqqında təkliflər verir.Qəbələ rayon MKS– nin Elektron kataloquna ümumillikdə 83677 elektron resurs daxil edilmişdir. 2170 adda yeni kitab, 787 adda retro kitab, 126 diyarşünaslığa aid materiallar, 6000 çox elektron kartoteka daxildir.