Qəbələ rayon Mərkəzi kitabxanası

Qəbələ rayon MKS
Haqqımızda
23 Fevral , 2015


Şöbə müdiri: Əhmədova Sevil

Baş kitabxanaçı: Nəbiyeva İlhamə

Böyük kitabxanaçı: Əmirova Səmayə

Biblioqraf: Cavadova Mehparə

 

Komplektləşdirmə və kitabişləmə şöbəsi kitabxanaya daxil olan ədəbiyyatın uçotu və işlənməsi, təsnifləşdirilməsi və kataloqlaşdırılması kimi işləri aparır.Şöbə eyni zamanda silinmiş ədəbiyyatı toplu kataloqdan, inventar və uçot kitablarından akt əsasında silinməsini həyata keçirir.Şöbəyə kitablar kitabxana kollektorundan, müxtəlif təşkilatlardan və müəlliflərdən daxil olur.Şöbəyə daxil olan hər bir ədəbiyyat tam işlənib sənədləşdirildikdən sonar “ İRBİS - 64” Avtomatlaşdırılmış Kitabxana - İnformasiya Sisteminə daxil edilir.Daxil olmuş kitablar sənədlə yoxlanılır, inventar nömrəsi verilir, fərdi uçot kitabına, inventar kitabına salınır və kitabxanalara paylanılır.