Qəbələ rayon Mərkəzi kitabxanası

Qəbələ rayon MKS
Haqqımızda
23 Fevral , 2015


Şöbə müdiri:Qarayeva Məlahət

Baş kitabxanaçı: Xəlilova İradə

Abonoment bölməsinin müdiri:Məsimova Almaz

Böyük kitabxanaçı: Rəfiyeva Nəzakət

Oxu zalının müdiri: Göyüşova Sevil

Multimedia mütəxəssisi: Məlikova Gülnarə

Kitabxanaçı - İ.T. üzrə mütəxəssis:Qafarova Tahirə


Mərkəzi Kitabxananın Oxuculara xidmət şöbəsi oxuculara abonement və oxu zalı vasitəsilə kitabxana xidməti göstərir.Oxucuların müxtəlif sorğularını tez və dolğun ödəməyə çalışır, çap əsərlərindən səmərəli istifadə etməyə kömək edir, fondun qorunmasını həyata keçirir.Yeni daxil olmuş ədəbiyyatların təqdimatı, məzmunca əhəmiyyətini itirmiş, fiziki cəhətdən köhnəlmiş, yararsız hala düşmüş, habelə oxucu sorğusu olmayan, təkrar və artıq olan, əhəmiyyət daşımayan nəşrlərin fonddan təmizlənməsi işini təmin edir. 15 yaşından yuxarı oxuculara xidmət işi əsasən kitablar, qəzet və jurnallar, yeni alınmış elektron materiallar vasitəsilə aparılır.
Mərkəzi Kitabxananın Oxuculara xidmət şöbəsinin Oxu zalı oxuculara kitabxanada səmərəli şəkildə mütailə etməyə geniş imkan yaradır.Burda müxtəlif tipli sərgilər təşkil olunmuşdur.Oxu zalında 2013 cü ildən ehtibarən Wi - fi zonası yaradılmış və geniş oxucu kütləsinin istifadəsinə verilmişdir.Oxu zalı komputer, geniş ölçülü ekran, proyektor və digər yeni inventar və avadanlıqlarla təchiz edilmişdir.