Qəbələ rayon Mərkəzi kitabxanası

Qəbələ rayon MKS

İmadəddin Nəsimi_Seçilmiş əsərləri I cild

İmadəddin Nəsimi_Seçilmiş əsərləri I cild İSBN 978-9952-477-07-8          978-9952-477-08-5Bakı,"Şərq-Qərb", 2013, 320 səh.Tiraj 1000

İmaməddin Nəsimi_Seçilmiş əsərləri II cild

İmaməddin Nəsimi_Seçilmiş əsərləri II cildİSBN  978-9952-477-07-8           978-9952-477-09-2Bakı,"Şərq-Qərb", 2013, 348 səh.Tiraj 1000

Emin Sabitoğlu_Əlvida

Emin Sabitoğlu_Əlvida İSBN 978-9952-477-16-0Bakı,"Şərq-Qərb", 2017,256 səh.Tiraj 

Məhsəti Gəncəvi_Nəğmələri

Məhsəti Gəncəvi_Nəğmələri İSBN 978-9952-32-099-2Bakı,"Şərq-Qərb" Nəşriyyat Evi, 2013.Tiraj 1000

Molla Pənah Vaqif_Əsərləri

Molla Pənah Vaqif_Əsərləri İSBN 978-9952-512-29-8Bakı,"Şərq-Qərb", 2013, 272 səh.Tiraj 1000