Qəbələ rayon Mərkəzi kitabxanası

Qəbələ rayon MKS

Abdulla Şaiq_ Xatirələrim

Abdulla Şaiq_ Xatirələrim İSBN:978-9952-405-56-9"Xan" nəşriyyatı.Bakı-2015.368 səh.

Nizami Gəncəvi_Əsərləri I cild

Nizami Gəncəvi_Əsərləri I cild İSBN 978-9952-40-445-6          978-9952-40-443-2Bakı,"Şərq-Qərb", 2013, 780 səh.Tiraj 1000

Nizami Gəncəvi_Əsərləri II cild

Nizami Gəncəvi_Əsərləri II cild İSBN 978-9952-40-445-6          978-9952-40-444-9Bakı,"Şərq-Qərb", 2013, 764 səh.Tiraj 1000

Seyid Əzim Şirvani_Seçilmiş əsərləri I cild

Seyid Əzim Şirvani_Seçilmiş əsərləri I cildİSBN 978-9952-512-43-4          978-9952-512-44-1Bakı,"Şərq-Qərb", 2013,492 səh.Tiraj 1000

Seyid Əzim Şirvani_Seçilmiş əsərləri II cild

Seyid Əzim Şirvani_Seçilmiş əsərləri II cild İSBN 978-9952-512-43-4          978-9952-512-45-8Bakı, "Şərq-Qərb", 2013, 480 səh.Tiraj 1000