Qəbələ rayon Mərkəzi kitabxanası

Qəbələ rayon MKS

Molla Pənah Vaqif_Əsərləri

Molla Pənah Vaqif_Əsərləri İSBN 978-9952-512-29-8Bakı,"Şərq-Qərb", 2013, 272 səh.Tiraj 1000

Rəsul Rza_Seçilmiş əsərləri V cild

Rəsul Rza_Seçilmiş əsərləri V cild İSBN 978-9952-512-32-8          978-9952-512-37-3Bakı,"Şərq-Qərb", 2013, 208 səh.Tiraj1000

Məhəmməd Füzuli_Seçilmiş əsərləri I cild

Məhəmməd Füzuli_Seçilmiş əsərləri I cild İSBN 978-9952-512-53-3          978-9952-512-54-0Bakı,"Şərq-Qərb", 2013, 712 səh.Tiraj 1000

Məhəmməd Füzuli_Seçilmiş əsərləri II cild

Məhəmməd Füzuli_Seçilmiş əsərləri II cild İSBN 978-9952-512-53-3          978-9952-512-55-7Bakı,"Şərq-Qərb", 2013, 808 səh.Tiraj 1000

Məhəmməd Füzuli_Seçilmiş əsərləri III cild

Məhəmməd Füzuli_Seçilmiş əsərləri III cild İSBN 978-9952-512-53-3          978-9952-512-56-4Bakı,"Şərq-Qərb", 2013, 492 səh.Tiraj1000