Qəbələ rayon Mərkəzi kitabxanası

Qəbələ rayon MKS

Qabil_Secilmiş əsərləri I cild

Qabil_Secilmiş əsərləri I cild İSBN:978-9952-477-91-7Bakı,"Şərq-Qərb".2016Ş 368 səh.Annotasiya: Müasir Azərbaycan şeirinin ən görkəmli nümayəndəsi. Xalq şairi Qabilin iki cilddə tərtib olunmuş "Seçilmiş əsərləri"nin birinci

Banin_Qafqaz Günləri

Banin_Qafqaz Günləri İSBN:9000690338392"Xan" nəşriyyatı. Bakı-2017.260 səh.2-ci nəşr.

Qabil_Seçilmiş əsərləri II cild

Qabil_Seçilmiş əsərləri II cild İSBN:978-9952-477-98-6BAkı,"Şərq-Qərb", 2016,344 səh.Annotasiya:Azərbaycan ədəbiyyatında özünəməxsus yer tutan böyük şair Qabilin poeziyasında yüksəkvətəndaşlıq mövqeyi poetik şəkildə öz

Qumral Sadıqzadə_Son Mənzili Xəzər Oldu

Qumral Sadıqzadə_Son Mənzili Xəzər OlduİSBN:900000601727"Xan" nəşriyyatı.Bakı-2017.568 səh.

Fərəh Pəhləvi_Xatirələr

Fərəh Pəhləvi_Xatirələr İSBN:9000000060071"Xan"nəşriyyatı.Bakı-2016.496 səh.Annotasiya:Sonuncu İran şahı Məhəmməd Rza Pəhləvaninin xanımı,əslən azərbaycanlı olan Şahbanu Fərəh Pəhləvinin xatirələri bu ölkənin az qala 6