Qəbələ rayon Mərkəzi kitabxanası

Qəbələ rayon MKS

Orucov, Hidayət Xuduş oğlu. Mir Cəlal dünyasından sətirlər : esse = Вехи мира Мир Джалала : эссе / H. X. Orucov. - Bakı : Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2006. - 84 səh. - ISBN 5-87459-252-0