Qəbələ rayon Mərkəzi kitabxanası

Qəbələ rayon MKS

Araz Dadaşzadə_XVIII əsr Azərbaycan lirikası

Araz Dadaşzadə_XVIII əsr Azərbaycan lirikası Bakı,Təhsil, 2017,424 səh.Tiraj 500.

Məstan Günər_ Seçilmiş əsərləri II cild

Məstan Günər_ Seçilmiş əsərləri II cild İSBN:978-9952-34-303-8Bakı,"Şərq-Qərb",2016,432 səh.Tiraj 500

Cəlil Məmmədquluzadə_Xatiratım

Cəlil Məmmədquluzadə_Xatiratım İSBN:978-9952-405-00-2"Xan" nəşriyyatı.Bakı-2015. 152 səh.2-ci nəşrAnnotasiya: "Molla Nəsrəddin" ədəbi məktəbinin banisi,böyük Azərbaycan yazıçısı Mirzə Cəlil Məmmədquluzadənin "Xatiratım"ı

Altay Məmmədov_ Tanıdığım Əli Kərim

Altay Məmmədov_ Tanıdığım Əli Kərim İSBN:978-9952-45-402-4"Xan" nəşriyyatı. Bakı-2015.208 səh.Annotasiya: Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndəsi Əli Kərim haqqında yazılmış bu xatirə onun dostu,mərhum nasir və dramat

Orxan Kamal_ Nazim Hikmətlə 3 il yarım

Orxan Kamal_ Nazim Hikmətlə 3 il yarım İSBN:9000000601871"Xan"nəşriyyatı.Bakı-2017.96 səh.