Qəbələ rayon Mərkəzi kitabxanası

Qəbələ rayon MKS

Fridrix Bodenştedt_Mirzə Şəfi Haqqında Xatirələr

Fridrix Bodenştedt_Mirzə Şəfi Haqqında Xatirələr İSBN:900-0000-060-02-1"Xan" Nəşriyyatı. Bakı-2015.136 səh.2-ci nəşr.

Qabil_Secilmiş əsərləri I cild

Qabil_Secilmiş əsərləri I cild İSBN:978-9952-477-91-7Bakı,"Şərq-Qərb".2016Ş 368 səh.Annotasiya: Müasir Azərbaycan şeirinin ən görkəmli nümayəndəsi. Xalq şairi Qabilin iki cilddə tərtib olunmuş "Seçilmiş əsərləri"nin birinci

Banin_Qafqaz Günləri

Banin_Qafqaz Günləri İSBN:9000690338392"Xan" nəşriyyatı. Bakı-2017.260 səh.2-ci nəşr.

Qabil_Seçilmiş əsərləri II cild

Qabil_Seçilmiş əsərləri II cild İSBN:978-9952-477-98-6BAkı,"Şərq-Qərb", 2016,344 səh.Annotasiya:Azərbaycan ədəbiyyatında özünəməxsus yer tutan böyük şair Qabilin poeziyasında yüksəkvətəndaşlıq mövqeyi poetik şəkildə öz

Qumral Sadıqzadə_Son Mənzili Xəzər Oldu

Qumral Sadıqzadə_Son Mənzili Xəzər OlduİSBN:900000601727"Xan" nəşriyyatı.Bakı-2017.568 səh.