Qəbələ rayon Mərkəzi kitabxanası

Qəbələ rayon MKS

Lətifəxanım Əliyeva_Muğamın Meracı

Lətifəxanım Əliyeva_Muğamın Meracı İSBN:978-9952-517-51-4Bakı," Şərq-Qərb",2017,168 səh.Tiraj: 500Annotasiya: Kitabda dünyaca məşhur muğam ifaçısı, Xalq artisti Alim Qasımov haqqında respublikanın tanınmış şəxsiyyətlərinini

İlham Rəhimli_Azərbaycan Dövlət Musiqi Teatrı

İlham Rəhimli_Azərbaycan Dövlət Musiqi Teatrı Bakı, Aspoliqraf, 2013 496 səh.Tiraj500.

Aydın Kazımzadə_Kino və Zaman

Aydın Kazımzadə_Kino və Zaman İSBN:978-9952-517-50-7Bakı,"Şərq-Qərb",2016,784 səh.Tiraj 500Annotasiya: Bu kitab müxtəlif növlü, janrlı filmləri beynəlxalq mükafatlara layiq görülən, neçə-neçə yaradıcı və texniki nəslin çal

Hüseyn Cavid_Pyeslər

Hüseyn Cavid_PyeslərBakı, Təhsil,2017,512 səh.Tiraj500.Annotasiya:Kitabda böyük şair və dramaturq Hüseyn Cavidin Ana, Şeyx Sənan, İblis, Səyavüş və Xəyyam pyesləri toplanmışdır.Pyeslər Hüseyn Cavidin 2005-ci ildə Lider n

Məstan Günər_Seçilmiş əsərləri I cild

Məstan Günər_Seçilmiş əsərləri I cild İSBN: 978-9952-517-43-9Bakı, "Şərq-Qərb",2016,440 səh.Tiraj 500