Qəbələ rayon Mərkəzi kitabxanası

Qəbələ rayon MKS

Orxan Kamal_ Nazim Hikmətlə 3 il yarım

Orxan Kamal_ Nazim Hikmətlə 3 il yarım İSBN:9000000601871"Xan"nəşriyyatı.Bakı-2017.96 səh.

Yusif Vəzir Çəmənzəminli_Bir Cavanın Dəftəri

Yusif Vəzir Çəmənzəminli_Bir Cavanın Dəftəri İSBN:900-0000-060-01-8"Xan" nəşriyyatı.Bakı-2015.120 səh.2-ci nəşr.

Mirzə Ələkbər Sabir_Xatirələr

Mirzə Ələkbər Sabir_Xatirələr İSBN: 900-0000-060-07-2"Xan" nəşriyyatı.Bakı-2016.160 səh.

Mişkinaz Cavid Turan Cavid_Cavid Haqqında Xatirələr

Mişkinaz Cavid Turan Cavid_Cavid Haqqında Xatirələr İSBN:978-9952-405-23-1"XAN" nəşiriyyatı. Bakı-2015.120 səh. 2-ci nəşrAnnotasiya: Kitabda böyük Azərbaycan mütəfəkkiri Hüseyn Cavidin ailə üzvlərinin - həyat yoldaşının v

Süleyman Hüseynov_ And

Süleyman Hüseynov_ And İSBN: 978-9952-468-56-4Bakı,"Qələm",2017,208 səh.