Qəbələ rayon Mərkəzi kitabxanası

Qəbələ rayon MKS

Firuzə Məmmədli_Seçilmiş əsərləri VII cild

Firuzə Məmmədli_Seçilmiş əsərləri VII cild Bakı,"Nurlan",2013,414 səh.Tiraj:500

Firuzə Məmmədli_Seçilmiş əsərləri VI cild

Firuzə Məmmədli_Seçilmiş əsərləri VI cild Bakı,"Nurlan",2012,418 səh.Tiraj:500

Polad_Narıncı Köynək

Polad_Narıncı Köynək Bakı,"Nurlan" nəşriyyat,2009,288 səh.Tiraj:300

Gülüzar İbrahimova_Sirus və Virusun macəraları

Gülüzar İbrahimova_Sirus və Virusun macəraları Bakı, Oskar nəşriyyat,2014.Tiraj: 10000

Vəli Axundov_zamanın işığında canlanan portret

Vəli Axundov_zamanın işığında canlanan portret İSBN:978-9952-509-64-9Bakı,"Şərq-Qərb" Nəşriyyatı,2016 236 səh.Tiraj 500