Qəbələ rayon Mərkəzi kitabxanası

Qəbələ rayon

Babayeva, Həcər Teymur qızı. Ağabacı Rzayeva / H. Babayeva; red. A. Quliyeva; Azərbaycan Respublikası  Mədəniyyət və Turizim Nazirliyi. - Bakı: Aspoliqraf, 2013. - 104 s.: foto, port.; 21. 5 sm. - 500 nüs.

Azərbaycan teatr antologiyası iki cilddə I cild. red. A. İsmayıloğlu tərt. İ.Rəhimli. - Bakı: E.L., 2013. - 598 s.; foto; 23 sm.- ( Azərbaycan teatrı 140 ) . - 500 nüs. - İSBN 978 - 9952-8218-0-2 (cildli)

Azərbaycan teatr antologiyası iki cilddə II cild. red. A. İsmayıloğlu tərt. İ.Rəhimli. - Bakı: E.L., 2013. - 622 s.; foto; 23 sm.- ( Azərbaycan teatrı 140 ) . - 500 nüs. - İSBN 978 - 9952-8218-0-2 (cildli)...

Müasir Azərbaycan və " Çağ" Öyrətim - 20 il / Çağ" Öyrətim İşlətmələri Şirkəti ; red. hetəti : N.Əkbərov {et al.}; red. E.Özeren  {et al.}. - Bakı : n.y., 2012.- 416 s.: rengli foto; 31,5 sm. - (cil

Piriyev, İftixar Fərhad oğlu. Müstəqil vətənin memarı: poema / İ. F. Piriyev; rus dilinə tərc. S. Məmmədzadə ; ing. dilinə tərc. X. Əliyeva; alman dilinə tərc. S. Yusifov; fr.dilinə tərc.: R.Cabbarov, Ş. Ağalarova; ital. dilin