Qəbələ rayon Mərkəzi kitabxanası

Qəbələ rayon MKS

Selami Yıldırım_Kral olmak isteyen çocuk

Selami Yıldırım_Kral olmak isteyen çocukİSBN:978-6054-047-70-3Nar Yayınları, İstanbul, 2009.

Cəfər Xəndan_Seçilmiş Əsərləri IIIcild

Cəfər Xəndan_Seçilmiş Əsərləri IIIcild İSBN:978-9952-27-258-1Bakı:Çaşıoğlu,2010.-456 səh.Tiraj: 300

Ələmdar Quluzadə_Kəpənəklər oxumur

Ələmdar Quluzadə_Kəpənəklər oxumur Bakı,"Şuşa",2013.152səh.Tiraj:500

Babək Qurbanov_Üzeyir Hacıbəyli sənətinin aktual nəzəri-estetik məsələləri

Babək Qurbanov_Üzeyir Hacıbəyli sənətinin aktual nəzəri-estetik məsələləri İSBN:978-9952-8032-8-0Bakı,2012. 160 səh.Tiraj:2000

Qoca Xalid_Mən də cığır açdım

Qoca Xalid_Mən də cığır açdım Bakı,Adiloğlu nəşriyyat,2013,376 səh.Tiraj:500