Qəbələ rayon Mərkəzi kitabxanası

Qəbələ rayon

Yunan və Roma Əfsanələri Antologiyası

Tərcümə edəni və ön söz müəllifi: Əyyub Qiyas, Redaktor: Sona Əli, Buraxlışa məsul: Sevil İsmayılova, Baş redaktor: Samirə Bektaşi. “Şərq-Qərb” 2013. Tiraj 7000. 264 s.

Henrix Heyne_Seçilmiş Əsərləri

Tərcümə edən: İlqar Əli,Buraxlışa məsul: Sevil İsmayılova, Baş redaktor: Samirə Bektaşi.“Şərq-Qərb” 2013. Tiraj 7000. 296 s.

Skandinaviya Ədəbiyyatı Antologiyası

Tərcümə edən: İlqar Əli, Buraxlışa məsul: Sevil İsmayılova, Baş redaktor: Samirə Bektaşi.“Şərq-Qərb” 2011. Tiraj 7000. 392 s.

XX əsr Dünya Ədəbiyyatı Antologiyası (III cild)

Buraxılışa məsul: Sevil İsmayılova,Redaktor:Qurban Nuriyev,Baş Redaktor:Gültəkin Cəfərova."Şərq-Qərb" 2011.488 s.Tiraj 7000

Tomas Mann_Seçilmiş əsərləri

Tərcümə edən: İlqar Əlifoğlu, Redaktor: Nəgiz Cabbarlı, Buraxlışa məsul: Sevil İsmayılova, Baş redaktor: Samirə Bektaşi . "Şərq-Qərb" 2014. 672 s. Tiraj 7000