Qəbələ rayon Mərkəzi kitabxanası

Qəbələ rayon MKS

Tanınmış yazıçı Əlisəfa Azayevin bu yeni kitabına onun olmuş əhvalatlar ısasında qılımı aldığı kiçik hekayələri toplanmışdır

Əsərlərinin təqdim olunan cildində böyük söz ustasının şeirləri,əfsanəvi motivlər əsasında qələmə aldığı “Qız qalası” poeması,eləcə də hekayələri toplanmışdır

Kerri bacı romanı insan psixalaogiyası və cəmiyyətin təzadları baxımından olduqca maraqlı bir əsərdir

Detektiv janrının məhdud imkanlarından maksimal dərəcədə istifadə edən Aqata Kristinin yaradıcılığı oxucu kütləsinin fantastik marağına səbəb olmuşdur

Yazıçı bu romanında yüksək vətəndaşlıq, nəciblik, xeyirxahlıq hissləri ilə cılızlıq, paxıllıq, sırf şəxsi mənafe güdən bədxahlıq kimi çirkin əməllər qarşı-qarşıya durur