Qəbələ rayon Mərkəzi kitabxanası

Qəbələ rayon MKS

Bayramov Əkbər Salman oğlu. Psixologiya. Dərslik

Dərslikdə "Psixilogiya" proqramına müvafiq olaraq psixologiya elminin mövzusu və vəzifələri, insan şəxsiyyətinin quruluşu və inkişafı, idrak prosesləri, insanın fərdi psixoloji xüsusiyyətləri, ünsiyyət psixologiyas

Nizami Gəncəvi.Xosrov və Şirin

Dahi Nizami Gəncəvinin “Xosrov və Şirin” əsəri “Xəmsə”nin ikinci kitabıdır. Şair bu əsərində məhəbbətin böyüklüyünü, insan ağlını, düşüncəsini tərənnüm edərək əsrl

D.Defo.Robinzon Kruzo

Məşhur ingilis yazıçısı Daniel Defonun " Robinzon Kruzo " ( 1719) romanında adam yaşamayan adaya düşən insanın təbiət qüvvələrinə qarşı mübarizə əzmi, iradə möhkəmliyi, dözümlülüyü,

Nüsrət Kəsəmənli.Seçilmiş əsərləri

Nüsrət Kəsəmənli... Azərbaycan gəncliyinin bütöv bir nəsil öz sevgililərinə onun şeirlərini göndərməklə hisslərini, duyğularını ifadə etdilər. Dünyaya şair kimi gəlib, dünyadan şair kimi gedən N&u

Yazıçı Elxan Elatlının “Cəhənnəmdən dələn səs” romanı XX əsrin ən dəhşətli qırqını olan Xocalı soyqırımına və erməni əsirliyində əzab çəkən həmvətənlərimizin acınacaqlı taleyindən bəhs edir