Qəbələ rayon Mərkəzi kitabxanası

Qəbələ rayon MKS

Yeni kitablar
11 Fevral , 2015

Tahirov, Kərim Məhəmməd oğlu. Dünya milli kitabxanaları:M.F.Axundzadə adına Azərbaycan Milli Kitabxanası: dərs vəsaiti/K.M.Tahirov;elmi red.A.A.Xələfov;Bakı Dövlət Universiteti.-Bakı:Bakı Universiteti Nəşriyyatı,2013.-212s.; 22 sm.- Biblioqr.:s.197-209.-500 nüs.-İSBN 978-9952-460-14-8: