Qəbələ rayon Mərkəzi kitabxanası

Qəbələ rayon MKS

Yeni kitablar
Cəfər Xəndan_Seçilmiş Əsərləri IIIcild
22 Noyabr , 2018
Cəfər Xəndan_Seçilmiş Əsərləri IIIcild İSBN:978-9952-27-258-1Bakı:Çaşıoğlu,2010.-456 səh.Tiraj: 300