Qəbələ rayon Mərkəzi kitabxanası

Qəbələ rayon MKS

Yeni kitablar
Hüseyn Cavid_Pyeslər
24 Sentyabr , 2018
Hüseyn Cavid_PyeslərBakı, Təhsil,2017,512 səh.Tiraj500.Annotasiya:Kitabda böyük şair və dramaturq Hüseyn Cavidin Ana, Şeyx Sənan, İblis, Səyavüş və Xəyyam pyesləri toplanmışdır.Pyeslər Hüseyn Cavidin 2005-ci ildə Lider nəşriyyatında nəşr olunmuş əsərləri nin 5 cildliyindən götürülərək tərtib edilmişdir. Dramaturuqun arzusuna rəğmən imlasına toxunulmamışdır.