Qəbələ rayon Mərkəzi kitabxanası

Qəbələ rayon MKS

Ən çox oxunan kitablar
Bayramov Əkbər Salman oğlu. Psixologiya. Dərslik
28 Yanvar , 2016

Dərslikdə "Psixilogiya" proqramına müvafiq olaraq psixologiya elminin mövzusu və vəzifələri, insan şəxsiyyətinin quruluşu və inkişafı, idrak prosesləri, insanın fərdi psixoloji xüsusiyyətləri, ünsiyyət psixologiyası,